Pinson Fringilla coelebs
Pinson Fringilla coelebs © Scanned from ''Svenska fåglar, efter naturen och på sten ritade'' 2nd ed / Drawing by Wilhelm von Wright (1810 - 1887)
L'équipe
Thèmes associés